Tubus rozmetadla

Tubus rozmetadla bez hydromotoru.

Návrat hore